Kiểm định an toàn thiết bị áp lực

Thiết bị áp lực nói chung được hiểu là các thiết bị làm việc ở trạng thái áp suất cao hơn áp suất khí quyển. Theo các quy định an toàn về kỹ thuật thì những thiets bị làm việc với áp suất từ 0,7 bar trở lên được voi là thiết bị áp lực và cẩn phải Kiểm định an toàn thiết bị áp lực đẻ đảm bảo an toàn trong hoạt động của thiết bị cũng nhưu đảm bảo an toàn cho những người lao động trực tiếp vận hành. Thiết bị áp lực được hiểu trong phạm vi bất cứ thiết bị nào làm việc với chất lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn hơn áp suất khí quyển. Thực tế có thể thấy rất nhiều những  vụ tai nạn lao động xảy ra mà nguyên nhân là do các thiết bị áp lực bị rò rỉ hoặc gặp các sự cố kỹ thuật khác. Do vậy để đảm bảo an toàn thì việc kiểm định là cần thiết và bắt buộc thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ đi sâu tìm hiểu vấn đề này để có thể hiwur rõ hơn nhé.
Kiểm định thiết bị áp lực là một công tác kiểm tra, đánh giá, phân tích và so sánh tình trạng, ức độ hoạt động của một thiết bị áp lực cụ thể. Qqua đó có thể biết được tình trạng thiết bị đang hoạt động có đảm bảo các quy chuẩn an toàn về kỹ thuật hay không, phù hợp với các quy chuẩn tương ứng đã được pháp luât đề ra hay không. Thông thường công tác kiểm định này sẽ được tiến hành trước khi tiết bị đưa vào sử dụng, kiểm định định kỳ hoặc kiểm định bất thường để đảm bảo thiết bị áp lực luôn  trong tình trạng tốt nhất và an toàn nhất. Kiểm định an toàn lần đầu để kiểm tra xem thiết bị mới mua có đủ điều kiện để đưa vào vận hành hay không vì trên thực tế nhiều người chủ quan không tiến hành kiểm định và nghĩ rằn đồ ới mua không xảy ra sai sót gì. Đó là ý kiển chủ quan và có thể mang đến những tổn thất bất ngờ vì không ai có thể khẳng định được rằng thiết bị mới chạy hoàn toàn tốt. Nvieecj kiểm định định kỳ và bất thường nhằm kịp thời phát hiện ra những hỏng hóc có thể là nguyên nhân gây nổ bình hơi, qua đó có thể khắc phục và có những biện pháp phòng ngừa kịp thời. Vậy nên kiểm định an toàn cho thiết bị áp lực là vô cùng cần thiết. 
Một số đối tượng chỉ định kiểm định an toàn thiết bị áp lực như:
+nồi hơi các loại, nồi đun nóng nước có nhiệt độ môi chất trên 114 độc C
+đường ống dẫn hơi nước nóng cấp I, II, III và IV. Các bình chhiuj áp ực
+Bể và thùng để chứa, chuyên chở khí hóa lỏng, khí hòa tan.
+Các chai dùng để chứa, chuyên trở khí nén, khí hóa lỏng, khí òa tan.
+Các đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại.