Hãy tự kiểm tra xem cái hình ảnh bằng tâm thần ấy đúng đến mức độ nào

Năng khiếu tạo lại hình ảnh của cái nhìn thoáng qua sẽ có một giá trị lớn cho mọi việc hàng ngày.
Hoặc nhìn vào cái ảnh một người đang làm việc gì đó. Quay ra xa và kiểm tra xem đúng đến mức nào khi hình dung lại hỉnh ảnh đó.
Đó là tác dụng lớn mà có thể làm được với Tủng tâm lớn thị giác khi đặt nó dưới sự kiểm soát của quyền lực tâm thần.
Nhìn được thấu suốt hơn nhờ sự kiểm soát của quyền lực tâm thần
Quan sát một con chim đang bay xa trên trời trong và cố nhìn đang không cử động, ngay cả sau khi nó đã đi xa. Càng xa con chim càng nhỏ đi, dùng một tên lửa chỉ huy của quyền lực tâm thần gửi đến mắt và bắt buộc nó tiếp tục nhìn thấy con chim như nó không bé đi. Buộc các thấu kính của cơ mắt bằng Trung tâm ghi nhận cảm giác là điều chỉnh hình thể của thấu kính để nó có thể nhìn xa hơn lúc trước.
Ngay cả chim bay rất xa không nhìn thấy nữa, nó vẫn như còn ở đấy, đang bay. Nếu mắt nhìn được xa, hoặc dùng ống nhòm chắc vẫn còn trông thấy. Nếu bạn có thể điều chỉnh được hình thái của thấu kính của mắt, để cho nó có thể hội tụ được ở nơi rất xa, bạn cũng sẽ nhìn được thấy nó. Vậy thì cứ nhìn vào chỗ con chim đã khuất theo sự nhìn nhưng “nhìn” thấy nó còn đang bay và “thúc đẩy” mắt nhìn thấy như thế. Làm như vậy bạn làm cho Trung tâm ghi nhận cảm giác “ý nghĩ” là bạn muốn thức tỉnh công việc cũ của nó.
Khi bạn gặp một dấu hiệu quá xa khó thấy, hãy cố gắng làm như bài tập trên
Cố gắng phân biệt các cửa sổ tại những căn hộ rất xa, cũng theo như bài tập trên.
Cố gắng đọc giờ thật chính xác, đến từng phút hoặc các phần của phút trên các đồng hồ ở xa, cũng làm theo bài tập trên.
Cố gắng đoán mầu mắt của một người trên vỉa hè trước khi đến gần để xác định đúng mầu mắt. Chỉ nhìn thỉnh thoảng và không nhìn lâu.
Cầm một trang giấy chữ in nhỏ, cách xa mắt độ 30 phân. Di gần tờ giấy đó vào gần mắt để cho không nhìn rõ nữa, các chữ in hình như là “hai chữ”.
Hãy nhìn cố định vào một từ thôi. Với quyền lực tâm thần, “buộc” mắt thôi không nhìn thấy chữ “thành hai” nữa và lại nhìn thấy chữ ấy rõ. Làm như thế, sẽ cảm thấy óc rắn như đá, nhưng đó chỉ là các cơ của mắt và cơ của thấu kính mắt bị buộc phải cố hoạt động. Lại tập lại với các chữ nhỏ hơn nữa.