Dương Quý Phi về bảo vệ làn da tự nhiên

Dương Quí Phi là một nhân vật sắc nghệ sông toàn trong tập đoàn hôn nhân của họ Lý, Võ, Vĩ, Dương giai cấp thống trị cao nhất của thời kỳ đầu đời Đường. Năm khai nguyên hai mươi ba (tức năm 735 công nguyên) Dương Ngọc Hoàn được sắc phong làm phi tử của Thọ Vương Lý Mạo con thứ ba của Huyền Tông. Năm Khai Nguyên hai mươi lăm Võ Huệ Phi, người được Đường Huyền Tông sũng ái nhất qua đời. Tuy rằng hậu cung có ba ngàn giai nhân, nhưng không một ai hợp ý Huyền Tông. Trong lòng bỗng như thiếu mất đi những gì, thế là Huyền Tông sai nội thị Cao Lực Sĩ tìm kiếm giai nhân ngoài cung, thì tìm được Thọ Vương Phi Ngọc Hoàn, nhưng nếu như trực tiếp rước con dâu vào cung, dù sao cũng chẳng ổn, thế bèn với lý do truy sắc phong Thái Hậu cho Huệ Phi, Dương Ngọc Hoàn được tế độ thành nữ tu đạo sĩ, dọn về ở Thái Chân Cung trong Hoàng cung hiệu gọi “Thái Chân”. Năm thứ tư Thiên Bảo, chính thức sắc phong Dương Thái Chân là Quý Phi; lúc bấy giờ Dương Quý Phi khoảng 27, 28 tuổi, đang là lứa tuổi đẹp như bông hoa, thảo nào Thái Huyền Tông phải lòng và say mê Dương Quý Phi.
Trong năm, sáu năm làm đạo sĩ, Dương Ngọc Hoàn đã xa rời thói quen trang điểm đậm rực như quá khứ, không bị tác hại bởi phấn trắng chỉ lúc bấy giờ, da dẻ từng bị tổn thương do trang điểm, cũng hồi phục lại dần trong thời gian này. Với da dẻ trắng trẻo, mềm mại tự nhiên nàng đã hơn các giai nhân ba cung lục viện, giành được sự sủng ái của Huyền Tông.
Một dục suối nóng và vỗ nhẹ trên da
Căn cứ “Đường Lục Điển” có ghi lại rằng: Ở phía tây Ly Sơn có một suối nước nóng, tương truyền từ đời Hán. Tuy rằng nước suối nóng có thể trừ khử tà khí, miễn trừ bệnh dịch. Sau khi xây dựng triều đại Đường, thì cũng xây Cung Ôn Tuyền tại đây, nơi này Chúa thường hay đến ở. Trong suối nóng gồm chất lưu Hoàng, và các khoáng chất khác, có thể chữa bệnh ngoài da, và trừ hàn khử phong. Chữa bệnh bằng nước suối nóng là truyền từ y phương của Thiên Trúc (Ấn Độ thời cổ) vào giữa đời Hán, phong trào tắm suối nước nóng rất thịnh hành trong cung quí tộc. Bắc Triều đời Đường cho xây cung Ôn Tuyền chính là thừa kế phong tục của Bắc Triều. Đường Tuyền Tông đến Thanh Hoa Trì, thông thường vào mùa đông hoặc vào thời tiết xuân hàn.