Cầu tiên trên biển

Có thể trẻ mãi không già không? “Thuốc trường sinh” có thật hay không? Thời xưa có rất nhiều người, nhất là những vua chúa đắc chí thỏa nguyện, thường rất đỗi hứng thú đi tìm kiếm, tìm tòi những phương thuốc “trường sinh”.
Trong “Chiến Quốc Sách – Sở sách” có viết rằng: “Có người hiến dâng cho Sở Vương thuốc trường sinh”. Lúc bấy giờ phong trào tìm thuốc trường sinh đang dấy lên ở khắp mọi nơi, đặc biệt là trong Chiến Quốc Thất Hùng có nước Yên, Tề dựng nước dọc theo bờ biển, hướng về biển cả mênh mông, càng khiến cho con người có những suy nghĩ ảo tưởng về “Thuốc trường sinh”. Bởi thế nên nước Yên, Tề thời ấy có rất nhiều phương sĩ. Trong đó nổi tiếng như Tống Vô Kỵ, Chính Bá Kiều, Sung Thượng, Tiễn Môn Cao, họ nghiên cứu về Tiên thuật và cho rằng con người khi già đi có thể “Hóa khứ” trở thành Thần tiên.
Trong “Sử Ký – Phong Thiền Sách” có ghi các phương sĩ rằng: Trên biển có ba ngọn núi thần Bồng Lai, Phương Trượng, Dinh Châu; các loài cầm thủ trên biển đều màu trắng cả và cung đình thì xây bằng vàng bạc; Tiên nhân và thuốc Trường sinh đều có ở trên núi cả. Câu chuyện thần tiên này đã bay đến tai các vua chúa, khiến họ ước được bay bổng theo làn gió đi tìm kiếm thuốc Trường sinh trên núi thần kia. Tế Oai Vương, Tuyên Vương và Yên Chiêu Vương đều nhiều lần sai người ra biển tìm kiếm núi thần. Nghe nói mỗi khi thuyền họ sắp tiếp cận núi tiên, thì đều bị gió thổi lui, không thể đến được.
Tần Thủy Hoàng lên ngôi, sau khi tiêu diệt sáu nước, thực hiện lý tưởng thống nhất, thì sai phương sĩ Từ Phúc dẫn cả ngàn đồng nam, đồng nữ ra biển khơi tìm phương thuốc tiên. Tiếc thay, thuyền của Từ Phúc một đi không trở lại, cuối cùng Tần Thủy Hoàng cũng không có được tiên dược, sau đó cũng chết và chôn tại Ly Sơn. Đó là câu chuyện rực rỡ như cầu vồng, đến nay vẫn còn làm say mê biết bao nhiêu ngưòi.
Trần gian tốt đẹp
Những hoạt động cầu Tiên là biểu hiện sự lưu luyến về cuộc sống hiện thực. Cầu trường sinh, trẻ mãi cũng vì trần gian tốt đẹp, chẳng phải muốn sống một mình cách tuyệt vời đời; để hóa thành tiên, sở dĩ nhiều câu chuyện thời xưa đều nói rằng, có người đã được thuốc tiên, mà chẳng hề dùng đến. Như Bành Tổ từng nói: ‘Trên trời có rất nhiều vị thần, tư cách lâu năm; nên địa vị của tần tiên rất thấp kém, mà việc phục vụ dưới sự sai khiến của đông đảo lão tiên đó còn cực khổ hơn cuộc sống trần gian nhiều”.