Các vị thuốc kỵ cá chép

Cá chép, cá diếc kỵ thiên đông, mạch đông
Vị thuốc thiên đông, mạch đông có công năng dưỡng âm tiêu nhiệt, cá chép, cá diếc thì lợi thủy tiêu dùng. Dùng vị thuốc thiên đông, mạch động chữa trị chứng phổi thận âm hư, để nhuận dưỡng dịch âm, mà ăn cá chép, cá diếc có công năng khác xa, sẽ không có lợi.
Các diếc kỵ hậu phác
Khi dùng thuốc đông y có vị hậu phác, không nên ăn cá diếc. Sách cổ ghi: “Cá diếc ích vị khí (có lợi cho dạ dày), hậu phác tháo vị khí (hại dạ dày)”. Vì vậy, khi uống thuốc đông y có vị hậu phác không nên ăn cá diếc.
Cá chép kỵ tía tô
Tía tô cay, ôn và thơm, kỵ mùi tanh. Cá chép hàm chứa nhiều loại acid amin và một số thành phần hoạt chất sinh vật, dễ gây phản ứng sinh hoá với một số thành phần trong tía tô, làm giảm công hiệu của thuốc.
Cá chép kỵ long cốt, long xỉ
Cá chép vị ngọt tính bình, có công năng lợi thuỷ tiêu thũng, công năng thiên về thông lợi; còn long cốt thiên về cố thoát, vì vậy khi dùng long cốt cần mồ hôi và cầm ỉa chảy, không nên ăn cá chép.
Cá chép kỵ chu sa
Sunfua thuỷ ngân trong chu sa có độc tính, có thể gây ra phản ứng sinh hoá với một số thành phần trong cá chép, sinh ra chất khó hấp thụ hoặc có độc.
Thịt dê, tiết dê kỵ bán hạ
Thịt dê đắng ngọt đại nhiệt, vị thuốc bán hạ cay ôn táo, tổn âm mà thương tân. Do đó uống thuốc đông y có vị thuốc bán hạ rồi ăn thịt dê, sẽ tổn âm. Ngoài ra, một số thành phần hữu cơ trong thịt dê, tiết dê gây phản ứng sinh hóa không tốt với một số thành phần trong vị thuốc bán hạ.
Thịt dê, tiết dê kỵ xương bồ
Vị thuốc xương bồ có công hiệu tỉnh táo đầu óc, đó là nhờ tinh dầu trong nó, còn mỡ dê, tiết dê có mùi gây, có thể ảnh hưởng dược tính của xương bồ, vì vậy khi uống thuốc đông y có vị thuốc xương bồ nên kỵ ăn thịt dê.
Gan dê kỵ đan sâm
Khi uống thuốc đông y có vị đan sâm, không nên ăn gan dê. Một số thành phần trong đan sâm có thể có phản ứng với canxi, sắt trong gan dê, làm giảm hiệu quả của thuốc, vì vậy khi uống thuốc có vị đan sâm nên kỵ ăn gan dê.
Kẹo mạch nha kỵ bán hạ
Kẹo mạch nha vị cam, đại ôn, sinh đờm động hỏa. Đường mạch nha thuộc thổ, sinh hư hỏa, nhiệt trong ẩm. Vị thuốc bán hạ cay ôn mà táo, hai thứ này công hiệu không hài hòa, nên phải kiêng kỵ.
Kẹo mạch nha kỵ xương bồ
Vị thuốc xương bồ trừ đờm hóa thấp, kẹo mạch nha sinh nhiệt trong ẩm, sinh đờm động hỏa, vì vậy uống thuốc đông y có vị thuốc xương bồ phải kiêng kẹo mạch nha.