Omega đã chế tạo thành công mãu đồng hồ đầu tiên có thể sử dụng ngoài vũ trụ như thế nào?

Năm 1973 là thời điểm Omega đã phát minh ra bộ máy Calibre cho 30I, chiếc đồng hồ tourbillou đầu tiên trên thế giới. Không như bộ chuyển động tourbillou thông thường, 30I có buồng quay nửa phút 1 lần

Read More Omega đã chế tạo thành công mãu đồng hồ đầu tiên có thể sử dụng ngoài vũ trụ như thế nào?

Dây chuyền lọc nước đóng bình được thực hiện như thế nào?

Chúng ta có lẽ đã quá quen đối với các sản phẩm nước đóng bình được bán rất nhiều trên thị trường cũng như được sử dụng khá phổ biến do tính tiện dụng và đảm bảo vệ sinh của

Read More Dây chuyền lọc nước đóng bình được thực hiện như thế nào?