Omega đã chế tạo thành công mãu đồng hồ đầu tiên có thể sử dụng ngoài vũ trụ như thế nào?

Năm 1973 là thời điểm Omega đã phát minh ra bộ máy Calibre cho 30I, chiếc đồng hồ tourbillou đầu tiên trên thế giới. Không như bộ chuyển động tourbillou thông thường, 30I có buồng quay nửa phút 1 lần

Read More Omega đã chế tạo thành công mãu đồng hồ đầu tiên có thể sử dụng ngoài vũ trụ như thế nào?