Bạc hà

Tên khoa học của bạc hà là những loại Mentha thuộc họ Labiatae, thí dụ bạc hà cay (peppermint) là Mentha piperite, bạc hà Nhật Bản là Mentha arvensis, bạc hà bang (penny royal) là Mentha pulegium, bạc hà Spearmint

Read More Bạc hà